Hoppa till innehåll
  • Sök i SkolArena
  • Sök vidare
  • Välj din skola
Informationskompetens

Skolverkets resurs kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet. Webbsidorna innehåller artiklar och intervjuer med lärare, bibliotekarier och forskare. Materialet kan användas som stöd för undervisning och diskussioner om källkritik.

På denna sida hittar du lathund i källkritik, lärarguider i upphovsrätt, integritet på nätet, stöd att använda IT i skolan och utveckla undervisningen med it mm:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan